Sharlene – Viaje (Album) (2020)

Jan 9, 2020

Sharlene Viaje Album
01 Sharlene, Farina, Tainy – Manuela
02 Sharlene, Mariah – Gravedad
03 Sharlene, Nacho – Pegaito
04 Sharlene, Big Soto – Eres Para Mí
05 Sharlene, Lalo Ebratt, Trapical Minds – El Vecino
06 Sharlene – La Dieta
07 Sharlene, Fuego – Me Siento Bien
08 Sharlene, Mike Bahía – Quién Dijo Miedo
09 Sharlene – Aerofobia
10 Sharlene, Zion y Lennox – San Pedro
11 Sharlene – Yo Pago Lo Mío
12 Sharlene – Qué Hago Contigo
Descargar Sharlene – Viaje (Album) (2020)
Descargar MP3